Aroteks projektmodel

Den valgte metode for indførsel af fabrikssystemet arolink er meget vigtig for at opnå de fulde fordele af arolink systemet fra start af, og for at kunden kan udnytte, at systemet i vid udstrækning er konfigurerbart.

Fabrikssystemet arolink indeholder mange velafprøvede moduler og funktioner. For at få en succesfuld konfigurering og tilpasning af modulerne og funktionerne er det vigtigt, at processerne, der skal støttes, er grundigt analyserede, og at opgaverne er veldefinerede.

Ligeledes er uddannelse af kundens superbrugere meget vigtigt, og Arotek anbefaler, at superbrugeren er med i hele fasen fra analyse og specifikation til konfigurering, test og idriftsættelse.

 

Arotek leverer normalt hver fase til fast pris

Når det drejer sig om leverance af it-løsninger af den type, som denne projektmodel vedrører, er det Aroteks erfaring, at det er en fordel for både kunden og Arotek, at priser i leveranceaftaler er faste og baseret på kravspecifikationer, der er resultater af analyser, som er gennemført i et samarbejde mellem kunden og Arotek.

I et indledende samarbejde om analyser og specifikation af en it-løsning bidrager både kunden og Arotek med erfaringer og knowhow, så man opnår den bedste it-løsning.

Hvis man undervejs i et projekt får behov for at ændre specifikationer, bliver der aftalt en fast pris for en ændring af løsningen.

Vores erfaringer fra it-løsninger, som vi har leveret til fremstillingsvirksomheder, viser, at der kan være store forskelle mellem de behov, som kundens overordnede specifikationer viser, og de detailspecifikationer, som kunden og Arotek aftaler efter vores fælles analysearbejde.

arolink leveres og implementeres normalt efter følgende model:

Foranalyse

Detailanalyse

Beskrivelse af løsning og specifikation af tilpasninger

Udvikling af tilpasning

Konfigurering og test (FAT test)

Installation

Uddannelse

Idriftsættelse

Service

Kundens projektgruppe

Hvis kunden har flere fabrikker, vil kunden normalt etablere egen projektgruppe, som via den overførte knowhow bliver i stand til at indføre arolink på de efterfølgende fabrikker. arolink standard kan indføres uden nogen form for programmering men alene ved konfigurering.