Systematik

Indførsel af fabrikssystemer kræver en systematisk tilgang til projektforløbet fra start til slut. Arotek anvender forskellige modeller og teknikker for at komme sikkert igennem projekterne. Til hvert projekt vælger vi de modeller, der i det enkelte projekt bedst støtter en sikker projektgennemførsel. Det er vigtigt at vælge projektstyring i rette omfang.

I forbindelse med gennemførsel af projekter anvender vi Aroteks egen projektmodel, der dog er inspireret af kendte modeller, f.eks. PRINCE2®. Analyser gennemføres ofte ved anvendelse af aktivitetskæde-, IDEF- og fiskebensmodeller, og når vi udvikler nye moduler sammen med vores brugere, bruger vi iterative metoder, hvor kunden inddrages i hele processen, f.eks. Scrum.