En situationsbestemt projektmodel, der sikrer fleksibilitet og fremdrift i udviklingen

Arotek bekender sig ikke til nogen bestemt projektmodel men tilpasser processen til den konkrete situation.

Vi bestræber os på at forkorte udviklingsforløbet og reducere udviklingstiden gennem iterativ udvikling og brugerinvolvering, hvor vi hele tiden sørger for, at alle brugerønsker og udviklinger / tilpasninger er fuldt dokumenterede.

På basis af forudgående analysearbejde udarbejdes et forslag til en løsning, en udviklingsplan og et budget eller tilbud.

Løsningsforslaget udmøntes i en prototype, der testes og modificeres, hvorved første iteration er igangsat. Prototypen præsenteres derefter for brugerne.

Brugerreaktioner indarbejdes, og en revideret løsning præsenteres. Sådan fortsættes der, indtil brugeren / kunden godkender modtagelse af den aftalte leverance.