Daglig kvalitetsstyring - med begrænsede omkostninger

Både kunder og myndigheder stiller i dag krav til dokumentation i forbindelse med produktionen.

Din virksomhed behøver et effektivt værktøj, så kontroller bliver gennemført, og resultater kan genfindes uden for store omkostninger.

Med arolink oplever din virksomhed mange fordele:

  • Sikkerhed for, at varer har gennemgået foreskrevne kontroller
  • Kontrolresultater er dokumenterede
  • Kontrolresultater arkiveres elektronisk
  • Kontrolresultater kan udveksles med kvalitetssystem eller ERP-system
  • Kontrolresultater kan søges - sporbart fra råvare til færdigvare og omvendt
  • Dataindsamling gøres papirløs
  • Advisering ved behov for korrigerende handlinger