Fleksibilitet i planlægningen

arolink kan gennemføre produktionsplanlægning enten alene eller sammen med et ERP-system. I begge tilfælde er den planlægningsmæssige knowhow indbygget i systemet.

arolink udarbejder automatisk de detailplaner, din virksomhed har brug for, og gør informationen tilgængelig for de brugere, der har behov for den.

Detailplanerne kan enten printes eller benyttes til effektiv, papirløs produktion.

Arbejdsinstrukser, kvalitetskontroller m.v. kan sættes op, så kvalitetsstyringen gøres systematisk, papirløs og mere automatisk.

 

 

Produktionsplanlægning med arolink

Med udgangspunkt i input fra salg og data fra ERP-systemet udarbejder arolink rullende prognoser for færdigvareleveringer, produktion af halvfabrikata og færdigvarer.

Derefter udarbejder arolink automatisk rullende sekvensplaner, pakkeplaner, instruktioner, forslag til vareindkøb, planer for modtagelse af indkøbte varer, ressourcebehov sammenlignet med ressourcer til rådighed og plukkelister for udtag af varer til produktionen.

Planlæggere kan redigere planerne, inden de frigives.

Sekvensplanerne bliver vist grafisk i et interaktivt Gantt-kort, hvor man kan flytte produktionsordrer med musen.

Gantt-kortet viser automatisk, hvilke konsekvenser en flytning får for andre ordrer. På samme måde kan sekvensplanerne ændres under igangværende produktion.

Planlægning i samspil med et ERP-system

Gennem fælles planlægning indledes processen ved, at indkøbs-, proces- eller produktionsordrer overføres fra ERP til arolink.

Ordrerne vedrører normalt et produktionsdøgn, og overførslen sker derfor en gang i døgnet.

Hvis ERP-systemet af en eller anden årsag ikke er i drift, kan proces- eller produktionsordrer oprettes manuelt i arolink. Produktionen går derfor ikke i stå, selvom ERP-systemet er ude af drift.

arolink udarbejder automatisk planer, der vedrører et produktionsdøgn, såsom planer for modtagelse af indkøbte varer, sekvensplaner, instruktioner, pakkeplaner og plukkelister for udtag af varer til produktionen.

Planlæggere kan redigere planerne, inden de frigives.

Sekvensplanerne bliver vist grafisk i et interaktivt Gantt-kort, hvor man kan flytte produktionsordrer med musen.

Gantt-kortet viser automatisk, hvilke konsekvenser en flytning får for andre ordrer. På samme måde kan sekvensplanerne ændres under igangværende produktion.

  

  

Automatisk frigivelse af produktionsgrundlaget

Med arolink er datagrundlaget for alle produktionsprocesser, lagre og kontrolpunkter klar i realtid, hvor det skal bruges, når planerne frigives.

  • Varemodtagelsesproces: Planlagt tilgang af varer, indkøbsordrer, følgesedler

  • Kontrolpunkter: Instruktioner, kontrolforskrifter

  • Lagre: Lagerpositioner for tilgående varer, plukkelister for afgående varer

  • Produktionsproces: Sekvensplaner, proces- eller produktionsordrer, arbejdsinstruktioner, procesparametre

  • Pakkeproces: Instruktioner om pakning og mærkning

  • Vareforsendelse: Forsendelsesordrer

Produktionsgrundlaget kan distribueres papirløst, delvist papirløst eller i form af print.