Rette tid - rette sted

arolink varetager styring og opfølgning på selv meget komplekse produktionprocesser. Produktion og varebevægelser registreres enten manuelt eller automatisk.

Udover håndtering af det aktuelle plangrundlag giver løsningen følgende fordele:

  • Altid aktuel information om, hvad der skal produceres
  • Instrukser, vejledninger og plukkelister er tilgængelige, hvor de skal bruges
  • Afvigelser kan håndteres på stedet - og de gøres tilgængelige for øvrige aktører i realtid

Når de rigtige oplysninger er til stede, oplever din virksomhed færre fejl, mindre spild og mindre koordineringsarbejde.

I sidste ende opnår din virksomhed konkrete besparelser.

Tilpas arolink til din virksomheds produktionsforløb

arolink styrer varestrømmen og produktionsprocesserne under produktionsforløbet. Styringen kan foregå mere eller mindre automatisk.

På definerede punkter i varestrømmen er der indskudt kontrolpunkter. Her kontrolleres og registreres varebevægelsen og kvaliteten - eksempelvis ved inspektioner eller stikprøvekontroller.

Registreringerne ved kontrolpunkterne kan udføres papirløst - og automatisk eller manuelt alt efter behov.

Produktionsovervågning i realtid

Afvigelser fra f.eks. planlagt tidsforløb, specificerede procesparametre eller specificeret kvalitet bliver straks vist på en skærm for den ansvarlige medarbejder.

Årsager og omfang vises, og de udgør et godt beslutningsgrundlag for, hvilke korrektioner der skal foretages.