Effektive processer starter allerede ved varemodtagelsen

arolink lægger op til brug af elektroniske følgesedler og indkøbsordrer ved varemodtagelsen. Desuden understøtter systemet automatisering - eksempelvis gennem scanning af indgående varer.

 

Fordele ved at indføre arolink i varemodtagelsen

  • Direkte og umiddelbar advisering ved fejlleverancer eller leveringssvigt
  • Modtagerapporter, der forenkler godkendelses- og betalingsprocessen
  • Leverandørrapporter, der giver overblik over leveringssikkerhed, fejlleveringer og systematiske afvigelser
  • Besparelser i tid ved elektronisk håndtering af "papirstrømmen"
  • Større frihedsgrader til at afhjælpe eventuelle kritiske situationer i tide

Den papirløse arbejdsgang sparer mange timer for de medarbejdere, der skal godkende købsfakturaer til betaling. Der er mange timer at spare både i varemodtagelsen, indkøb, planlægning og produktion.