Lagerrapporter med indhold efter behov

Din virksomhed bestemmer selv, hvilke oplysninger der knyttes til en vare. Som eksempel kan nævnes: Lagerposition, fremadrettet eller bagudrettet sporbarhed, tilgangstidspunkt, liggetid, modningstid, restholdbarhed, svind, spild og kassationer.

Det rette flow på lageret

arolink understøtter den fysiske styring af lageret. Lagerpositioner kan reserveres til bestemte varer, og det kan ske enten automatisk eller brugerstyret.

Er din virksomhed nødt til at tage hensyn til en vares aktualitet eller holdbarhed, kan arolink sikre, at de ældste varer udtages først.

ERP og arolink lagre opdateres i realtid

Forsinkede eller ikke ajourførte beholdninger kan medføre problemer.

arolink registrerer varebevægelser i forbindelse med alle produktionsprocesser og varelagre i varestrømmen. Registreringerne kan umiddelbart overføres til ERP-systemet, så indkøb og planlægning kan disponeres hensigtsmæssigt.