arolink moduler

arolink er et modulopbygget fabrikssystem, der i stor udstrækning er en "Plug and Play"-løsning. arolinks moduler dækker de behov, som produktionsgulvet har som støtte til at gennemføre produktionsgulvets opgaver og aktiviteter så effektivt som muligt. Samtidig understøtter arolink aktiviteter som f.eks. løbende forbedringer i en kontinuerlig LEAN proces.

arolinks moduler og funktioner understøtter ligeledes afdelingsledere og beslutningstagere i at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger ved nødvendige ændringer som ved leveringssvigt eller nedbrud i produktionslinjer eller -processer.