Sikring af den ønskede fødevarekvalitet og egenskaber

arolink styrer varetilførslen og processer i henhold til opskrifter og forskrifter for produktionen.

Fordelene for din virksomheds ledelse er

  • Kontrol af, at de rigtige råvarer, ingredienser m.v. anvendes
  • Sikkerhed for, at der ikke anvendes råvarer med overskreden holdbarhed
  • Håndtering af vareerstatninger, hvis der foreligger alternativer
  • Styring og kontrol af processen efter parametre som f.eks. tryk, vakuum, temperatur, omdrejningstal, koge- og modningstider
  • Registrering af kontrolresultater. Eksempelvis, at ingen fremmedlegemer er fundet i batchen
  • Elektronisk dokumentation og arkivering af registreringer
  • Adgang til alle data med rapportværktøj gennem foruddefinerede rapporter eller via frie søgninger