Fødevaresikkerhedsstyring - sikkert, rationelt og økonomisk

Hvad enten der er tale om BRC Global Standard, ISO 22000, krav fra EU eller andre, er udfordringen at drive et sikkert og økonomisk fornuftigt fødevaresikkerhedssystem. Funktioner til hazardanalyse er integreret i arolinks vare- og fabriksstruktur, hvilket giver unikke styringsmuligheder.

arolink tilbyder din virksomhed

  • Integreret hazardanalyse

  • Papirløs egenkontrol

  • Sporbare registreringer - fremad- og bagudrettet

  • Indbyggede kontroller og vejledninger i styringen af produktionsprocessen, som ikke kan overspringes

  • Opdatering af kontrollerne kun ét sted og altid aktuelle

  • Automatisering af advisering om afvigelser 

  • Enkel fremsøgning af varer eller leverandør, hvis behovet opstår

  • Stor fleksibilitet i udformning af rapporter

  • Elektronisk dataindsamling og arkivering

  • Eksport af data