Fuld sporbarhed fra leverandør til kunde og omvendt

Med arolink opnår din virksomhed fordele ved at kunne:

  • spore varer fra råvare og leverandør til færdigvare og kunde
  • opretholde sporbarheden elektronisk og søgbar
  • kæde kontrolresultater sammen med varen og dennes sporbarhed. Det er let at dokumentere, at krav til produktionen er overholdt
  • dokumentere massebalancer i dynamisk værktøj
  • understøtte vareproduktion inden for f.eks. økologi, halal, diabetes eller dyrevelfærd
  • rapportere egenskaber pr. færdigvareenhed
  • støtte krav om detaljeret forbrugerinformation ved automatiseret levering af information