arolink giver din virksomhed fordele

arolink giver din virksomhed mange fordele. Alene arbejdet med at indføre arolink vil give din virksomhed megen indsigt i, hvorledes virksomheden fungerer i detaljer.

Med indførsel af arolink får din virksomhed bl.a. disse fordele

  • Papirløs kommunikation
  • Sikker styring af produktionsnære forretningsprocesser
  • Overdragelse af opgaver og ansvar fra mellemleder til produktionsnære medarbejderne
  • Sikring mod redundans i styrings- og informationssystemerne
  • Grundlag for at gennemføre løbende forbedringer gennem opfølgning via måltal
  • Direkte overførsel af datagrundlag fra processen og ikke via notater
  • Sikring af viden og knowhow i et papirløst system
  • Mulighed for din virksomhed for at være proaktiv frem for reaktiv
  • Sikker opfølgning på KPI (Key Performance Indicator) vedrørende udnyttelse af råvarer, maskiner og medarbejderressourcer
  • Mulighed for multivariabel analyse via din fabriks samlede datagrundlag vedrørende varefremstilling af ’BIG DATA’

Desuden sikrer arolink, at økonomifunktionen altid har valide realtidsinformationer, som giver gennemskuelighed og sikkerhed for korrekte nøgletal.

 

Tilbagebetalingstid på mindre end 12 måneder

Tilbagebetalingstiden for indførsel af et arolink system er ofte mindre end 12 måneder. Lønsomheden i dine projekter afhænger af, hvilken situation din virksomhed er i, inden et arolink projekt gennemføres. Hvis din virksomhed anvender flere usammenhængende it- og papirsystemer, kan et projekt normalt gennemføres med en tilbagebetalingstid på mindre end 12 måneder.