Effektivisering af forbedringsprocesser

Forskellige produktionsfilosofier med tilhørende værktøjer som eksempelvis Lean og Six Sigma anvendes til at rationalisere og effektivisere. Disse værktøjer anvendes til at reducere spild, øge kvalitet, opnå højere kundetilfredshed og bedre lønsomhed.

arolink støtter ledelsen ved at

  • levere og præsentere de fakta, der skal danne grundlaget for analyser og beslutninger om indsatsen
  • systematisere og forenkle forbedringsprocessen - uden brug af papir
  • synliggøre resultaterne af initiativerne - ses som bedre udbytte og mindre spild i lagre og processer

 

 

Forøg lønsomheden - undgå varespild i produktionen

Lønsom vareproduktion kræver løbende fokus på effektiv anvendelse af råvarer og reduktion af svind - både i processer og på lagre.

Udbytte- og forbrugsrapporter i arolink giver:

  • Udbytte for udvalgte produktionsprocesser og perioder
  • Afvigelser fra standard inden for råvarer, biprodukter, spild og kassation
  • Overblik over lagre og eventuelt lagersvind
  • Historik over resultater

arolink udpeger processer eller lagre, hvor effektiviteten kan forbedres, og konsekvenserne af implementerede ændringer synliggøres.

Konkret opnår din virksomhed mindre svind, færre varer, som kasseres, og samlet set et forbedret udbytte.