Indsatsområder

Med indførsel af fabrikssystemet arolink får din virksomhed gode muligheder for at forbedre lønsomheden.

Arotek anbefaler, at vi sammen med kunden analyserer, hvordan arolink kan være med til at forbedre lønsomheden i din virksomhed. Vores erfaring er, at der kan opnås væsentlige lønsomhedsforbedringer, når der sættes ind de rigtige steder.

Det er som regel muligt

  • at øge effektiviteten gennem rationalisering, effektivisering og automatisering
  • at øge den gennemsnitlige OEE
  • at øge udnyttelsen af råvarerne
  • at reducere forbruget af energi
  • at sikre kvaliteten i fremstillingen af færdigvarerne og minimere kassation

 

 

 

Nå dine mål gennem indsigt og handling

arolink skaber grundlag for at forfølge måltal, som ved opfyldelse vil give din virksomhed økonomiske fordele.

arolink skaber grundlag (fakta) for konstant at gennemføre løbende forbedringer af arbejdsgange, metoder og processer.

Udnyttelsen af råvarer kan øges gennem øget fokus på råvarekontrol, lagerstyring, udbyttekontrol og kvalitetsstyring.

Effektiviteten kan øges gennem sikring af, at stamdata og data, som underliggende systemer skal anvende, altid er til rådighed og valide.

Papirløs gennemførelse af planlagt produktion og papirløs arkivering af dokumentation.

Sikring af, at dokumentation af, hvad der er udført, er let tilgængelig og findes hurtigt i forbindelse med fødevaremæssige risici og audits.

Et arolink fabrikssystem, hvor papirløse data bliver gemt i et elektronisk arkiv i en periode på op til flere år, er en kilde til indsigt og viden.